ضمانت کالا

ضمانت نامه محصولات مریت

 

تشک مریت با استفاده از نوین ترین فنآوری های دنیا و بالاترین سطح کیفی محصول و دارا بودن تمامی استاندارد های جهانی توسط شرکت مریت انگلستان ساخته شده است. این ضمانت نامه برای اطمینان شما خریدار گرامی و ایجاد آرامش و آسودگی خیال بیشتر تهیه گردیده است.

تشک ها دارای 10 سال ضمانت از تاریخ خرید می باشند.
برگه فیزیکی ضمانت نامه همزمان با تحویل کالا به شما ارائه میگردد.
تذکر 1: مشخصات شخصی و خرید  خود را که در فاکتور دیجیتال ثبت گردیده است با مشخصات ثبت شده در ضمانت نامه مقایسه نمائید و در صورت مغایرت با واحد فروش تماس حاصل نمائید.

تذکر 2: برگه ضمانت نامه بدون مهر و امضاء معتبر نمی باشد.

تذکر 3: برای استفاده از ضمانت نامه کالا ، ارائه اصل برگه ضمانتنامه الزامی است.

ضمانت نامه کیفیت کالا صرفاً به نفع خریدار اصلی محصول صادر میگردد و به هیچ عنوان قابل انتقال به شخص ثالث نمیباشد.
این ضمانت نامه صرفاً برای استفاده معمولی و شخصی صادر گردیده است، در صورت خرید تشک جهت استفاده های عمومی و خدماتی ( مانند هتل ها، مراکز اقامتی، بیمارستان ها ) شرایط ضمانت نامه متفاوت خواهد بود و میبایست در زمان خرید به فروشنده اعلام گردد.

در این ضمانت نامه تشک شما در برابر نقص های ذیل تحت پوشش می باشد:

هرگونه فرورفتگی ایجاد شده در سطح تشک که قابل مشاهد بوده و بیش از 2.5 سانتی متر باشد. (به شرط اینکه دراثر حمل یا استفاده نادرست و عدم استفاده از تخت مناسب برای کف تشک ایجاد نشده باشد)
تذکر:

شرایط استاندارد برای کف تشک برقرار باشد یعنی در تمامی طول مدت استفاده می بایست تشک از بستر بسیار صاف و کافی و مستحکم برخوردار باشد که بتواند تحمل وزن استفاده کنندگان آن را دارا باشد.
هرگونه نقص فیزیکی در فوم تشک، که با وجود استفاده طبیعی و مناسب از تشک، منجر به تقسیم یا ترک خوردن فوم گردیده باشد.
هرگونه نقص در زیپ و لایه پوششی تشک. (پس از باز شدن پوشش خارجی به هر منظور مانند شستن و … پوشش و زیپ در صورت خراب شدن تحت ضمانت نمی باشد)

ضمانت کالا شامل این موارد نمی شود:

افزایش نرمی فوم درحالت عادی که برکیفیت خواص تسکین دهنده ی تشک تاثیر نمی گذارد.
سایش و پارگی عادی در نتیجه استفاده معمول (از جمله از طریق شستن، برخورد اجسام خارجی و …)
نقص های ناشی از سوء استفاده فیزیکی یا آسیب به هر قسمت از محصول، ازجمله سوختگی، برش، پارگی، صدمه ناشی از مایعات ویا لکه ها و …
تذکر: نقص های فیزیکی ذکر شده صرفاً بعنوان نمونه موارد ذکر گردیده است و محدود به موارد ذکر شده نمیباشد.

در صورت بروز هرگونه نقصِ تحت پوشش این ضمانت نامه، صرفاً قسمت صدمه دیده تحت پوشش بوده و تعمیر یا تعویض خواهد گردید و اجزا و قسمتهای غیر صدمه دیده تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد. (به عنوان مثال، اگر یک تشک را خریداری کنید و تنها یک جزء و قسمت آن معیوب باشد، پس ما تنها جزء معیوب را تحت پوشش قرارخواهیم داد)