فرم درخواست خرید اقساطی

  محاسبه مبلغ تسهیلات – انتخاب محصول

  انتخاب سایز
  تعداد

  مبلغ پیش پرداخت
  مبلغ تسهیلات
  اقساط ماهانه
  مبلغ اقساط ماهانه
  جمع کل قابل پرداخت

  مشخصات متقاضی

  نام
  نام خانوادگی
  نام پدر
  محل تولد
  شهر
  کارت ملی
  شماره شناسنامه
  محل صدور
  تلفن همراه
  آدرس ایمیل

  نشانی محل سکونت

  استان
  شهر
  خیابان
  کد پستی محل سکونت
  تلفن ثابت

  مشخصات حساب جاری

  نام بانک
  محل بانک
  شعبه بانک
  کد شعبه
  شماره حساب

  رضایت نامه مشتری در خصوص مجوز ارسال اطلاعات و دریافت گزارش از شرکت اعتبارسنجی

  بدین وسیله اعلام میدارم کلیه اطلاعات ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می باشد و اطلاع دارم که ممکن است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی اینجانب استفاده شود. به همین منظور رضایت خود را جهت اقدامات ذیل توسط شرکت نیکو رویش عصر اعلام می دارم

  1. اطلاعاتی که توسط سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران، از منابع مجاز گردآوری شده بصورت مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن جت اعتبارسنجی اینجانب استفاده نماید

  2. اطلاعات اینجانب به صورت مستمر به شرکت اعتبارسنجی ارسال شود تا ازاین طریق زمینه الزام جهت اعطای تسهیلات فراهم و از کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل شود و جامعیت سیستم اعطای تسهیلات حفظ گردد

  3. اجازه توزیع و پردازش اطلاعات اینجانب به سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران، که به موجب آن هرگونه دادخواهی، اعلام دعوی و مطالبه خسارت ناشی از استفاده سامانه اعتبارسنجی شرکت مذکور توسط استفاده کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از خود سلب نمایم

  تایید

  موافقت وضعیت اعتباری حساب جاری متقاضی

  احتراما نظر به اینکه اینجانب متقاضی دریافت تسهیلات از شرکت نیکو رویش عصر می باشم، رضایت خود را

  نسبت به تعیین وضعیت اعتباری حساب اینجانب توسط شرکت نیکو رویش عصر از بانک عامل خود اعلام می دارم.

  تایید

  ارسال مدارک

 • لطفا مدارک زیر را در این قسمت برای ما ارسال فرمایید:
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه
 • کارت ملی – (پشت و رو)
 • تصویر برگ اول دفترچه بیمه برای متقاضیان حقوق بگیر
 • کپی سند ملکی یا اجاره نامه سال جاری به همراه فیش برق یا تلفن
 • گواهی امضاء صادر شده از دفاتر رسمی
 • تکمیل فرم بررسی وضعیت اعتبارسنجی متقاضی در سامانه اعتبارسنجی شرکت