قوانین کوکی

شما می‌توانید اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد کوکی هایی که ما در سایت‌مان در این صفحه استفاده می‌کنیم، پیدا کنید. با ادامه استفاده از سایت ما، شما موافقت می‌کنید که ما کوکی ها را در رایانه شما قرار دهیم، مگر اینکه آنها را از طریق مرورگر خود غیرفعال کنید. اگر روی رایانه خود به کوکی ها اجازه فعالیت ندهید، نمی‌توانید از سایت ما خرید کنید.

ما مدام در حال به روز رسانی و بهبود و تغییراتی در نحوه استفاده از کوکی ها هستیم و این صفحه را با کوکی هایی که استفاده میشود به روز رسانی می‌کنیم.

کوکی ها چه هستند؟

کوکی یک قطعه داده است که در حافظه کامپیوتر کاربر اینترنت قرار می‌گیرد. کوکی حاوی اطلاعاتی است که توسط سرور سایت ایجاد شده است و می‌توان آن را هنگامی که یک کاربر از سایت بازدید می کند، استفاده کرد. کوکی‌‌ها طراحی شده اند تا مواردی را که کاربر در گذشته بر روی یک وب سایت انجام داده است به خاطر بسپارند، به عنوان مثال پیوندها با کلیک بر روی آنها، یا به روز رسانی  یک سبد خرید.

لازم است بدانید کوکی ها برنامه های کامپیوتری نیستند و نمی‌توانند برای انتقال ویروس استفاده شوند. کوکی هایی که در وب سایت ما استفاده می‌شوند در بسیاری از جهات دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله:

  • نگهداری سابقه محصولاتی که شما در سبد خرید خود قرار دادید و ارائه و یادآوری آن برای دفعه بعدی که شما از سایت ما بازدید می کنید.
  • ایجاد توصیه های شخصی جهت خرید یک محصول بر اساس دفعات گذشته ایی که در وب‌ سایت خرید کرده اید.
  • یادآوری اولویت‌های شما
  • پیدا کردن آنچه که وب سایت به طور صحیح انجام نداده و امکان پیشرفت و بهبود آن در آینده می‌باشد.
  • اجازه اشتراک صفحات با شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام.
  • کسب اطمینان از اینکه تبلیغات در سایر وب ‌سایت ها با شما مناسبت و مطابقت دارد.

TYPES OF COOKIES

SESSION (OR TRANSIENT) COOKIES

Session cookies are stored in your computer’s memory for the length of your browsing session. After the session has been inactive for a certain time they become inaccessible and are automatically deleted from your computer when the browser is closed. These cookies let you move from page to page without having to continuously log-in.

PERSISTENT (OR PERMANENT) COOKIES

Persistent cookies are stored on your computer memory and are not deleted when the browser is closed. They keep your preferences for the website and will be remembered for next time you visit. These cookies collect information about the numbers of visitors, the average time spent on a particular page and analyse shopping behaviour. This information is used to find out how the well the website works and where it can be improved.

FLASH COOKIES

Many websites that contain Flash can also store small files on your computer that are used in the same way as cookies. Website choose to use Flash Cookies as these can hold more information than regular cookies Websites choose to use Flash Cookies as these can hold more information than regular cookies. When you delete cookies via your browser, your Flash cookies are unlikely to be affected. A website may therefore still recognise your preferences if it used a Flash cookie to save them initially.

THIRD PARTIES

THIRD-PARTY COOKIES

Nikoo Royeshe Asr works with selected companies to provide additional content and services, for example reviews. These companies may also set cookies on our behalf.

ADVERTISING ON OTHER WEBSITES

Cookies may be used to advertise relevant products to you on other websites, based on the products and categories you looked at on meritmattress.com/maritmattress.ir. These ads are shown by third party vendors, including Google.
The data contained in the cookie used in these adverts is anonymous and doesn’t contain any of your personal details. To opt out of these ads please visit the Network Advertising Initiative Page and / or Google’s ad setting page:
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

SHARING WITH SOCIAL NETWORKS

If you use the buttons to share products and content with friends via social networks such as Facebook and Twitter, these companies may set a cookie on your computer memory.

FIND OUT MORE ABOUT THESE HERE:

https://www.facebook.com/about/privacy/

http://twitter.com/privacy

http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/

https://telegram.org/privacy

https://www.instagram.com/privacy/

OPTING OUT OF ALL COOKIES

If you opted out of all cookies set by meritmattress.com/meritmattress.ir and associated websites, then you will not be able to place an order on our site, although you can still browse our site.
If you disable Flash cookies, you will not be able to watch some of the videos on our site.

HOW DO I OPT OUT OF COOKIES?

You can manage the cookies that you allow on your computer through the internet browser that you use. You can also ask to be alerted every time a cookie is offered. There are instructions on how to manage your cookies using the most popular internet browsers below.
First find out which internet browser you use:

PC – click on ‘Help’ at the top of your browser window and select ‘About’
Apple Mac – click on the Apple menu and select ‘About’ (make sure the browser is open)

OPTING OUT OF COOKIES IN INTERNET EXPLORER

Internet Explorer allows you to select the level of cookie filter on the basis of the source of the cookie and whether the source has a privacy policy.

Choose ‘Tools’
Click on ‘Internet Options’
Click the ‘Privacy’ tab
Move the slider to choose your settings
For more detailed privacy settings click on ‘Advanced’

OPTING OUT OF COOKIES IN SAFARI

Choose ‘Preferences’ from Safari menu
Select ‘Security
Cookie settings are shown
Choose your settings

OPTING OUT OF COOKIES IN GOOGLE CHROME

Click on the ‘Tools’ menu
Select ‘Options’
Click the ‘Under the Bonnet’ tab
Find the ‘Privacy’ section
Click ‘Content settings’
Click the ‘Cookie settings’ tab and choose your settings

OPTING OUT OF COOKIES IN MOZILLA FIREFOX

Click on ‘Menu’, then ‘Options’
Select ‘Privacy’
Select ‘Cookies’
Choose your settings

OPTING OUT OF COOKIES IN AOL

From the AOL toolbar, select ‘Settings’
Select ‘Internet Options’
Select ‘Use your Internet Explorer Settings to set advanced browser options’
Select the ‘Privacy’ tab
Select ‘Advanced’
Deselect override automatic cookie handling button
Choose your settings

OPTING OUT OF FLASH COOKIES

If you’d like to control the use of Flash Cookies on your computer, Adobe’s website offers tools to do this.
If you use Mozilla Firefox to browse the internet, you can use an add-on to find and delete Flash Cookies.